“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”, 4-cü cild
Yan 21, 2016 | 04:13 /


Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2006, 712 səh.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” 4 cilddə tərtib olunmuşdur. Lüğətin dördüncü cildində Azərbaycan əlifbasına uyğun olaraq, “S” hərfindən “Z” hərfinə qədər olan sözlərin izahı yer almışdır. Lüğətin vəzifəsi burada göstərilmiş sözü başa düşmək üçün kifayət qədər məlumat verməkdən, yəni onun leksik mənasını izah etməkdən ibarətdir. Lüğət geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.