“Azərbaycanca-ingiliscə lüğət”
Yan 21, 2016 | 04:26 /


Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2005, 896 səh.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. Burada sözlərin tərcüməsi ilə yanaşı, lüğətin quruluşu, istifadə qaydaları haqqında da məlumat verilmişdir.

Kitab ingilis dilini öyrənmək istəyənlər, eləcə də tərcümə ilə məşğul olanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.