Müasir Azərbaycan Ədəbi dilində termin yaradıcılığı prosesi
Okt 31, 2016 | 06:34 /


Bakı, "Elm", 2010, 244 səh.

Monoqrafiyada Azərbaycan ədəbi dilində termin yaradıcılığı prosesi - terminlərin yaranma yolları, üsulları, mənbələri  nəzəri aspektdə araşdırılmışdır.

Monoqrafiyadan elmi işçilər, tədqiqatçılar, tələbə və müəllimlər faydalana bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.