Terminologiya məsələləri
May 31, 2018 | 11:34 /


REDAKSİYA HEYƏTİ: akademik İsa Həbib­bəyli, akademik İb­rahim Quliyev, akademik Ka­mal Abdullayev, akademik Tofiq Nağıyev, aka­demik Rasim Əliquliyev, aka­de­mik Dilqəm Tağıyev, akademik Əhliman Əmiraslanov, akademik Teymur Kərimli, Azər­baycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rza­yev, akademik Vasim Məmmədəliyev, akademik Rəfael Hü­seynov, aka­demik Nailə Vəli­xanlı, akademik Ramiz Məmmədov, akademik Möh­sün Na­ğı­soy­lu, akademik Ni­zami Cəfərov, akademik Muxtar İmanov, AMEA-nın müxbir üzvü Ərtəgin Salamzadə.

Bakı, Elm, 2018, 240 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.