Azərbaycanca: agent
İzahı:

Hər hansı tapşınğı yerinə yetirən; başqasının göstərişi ilə iş görən şəxs, vasitəçi və ya tərəf-müqabili. Reklam ag e n t i - reklam agentliyini və ya KİV-i təmsil edən, onun adından danışıqlar aparan, təşkilatlarla əlaqələr yaradan, reklam sahəsi və ya reklam xidməti satan şəxs.

English: agent

Mənbə:

Q. Məhərrəmli. “Kino, televiziya, radio terminləri” izahlı lüğəti. Azərbaycan Milli Enslklopediyası, Nəşriyyat-poliqrafiya Birliyi, Bakı 2002

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.