Azərbaycanca: Darlinqton sxemi (dövrəsi)
İzahı:

bir modulda quraşdırılmış iki tranzistordan ibarət olan gücləndirici sxem. Bəzən Darlinqton cütlüyü (darlington pair) də adlandırılır. Bu iki tranzistorun kollektorları bir-biri ilə birləşdirilib, birinci tranzistorun emitteri isə ikincinin bazasına qoşulub. Darlinqton sxemindən cərayanı çox gücləndirmək gərək olduqda istifadə olunur.

Русский: схема Дарлингтона
English: Darlington circuit
Türkçe: Darlington devresi

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.