Azərbaycanca: tire
İzahı:

defisə bənzəyən, ancaq ondan uzun olan punktuasiya işarəsi (–). Yazı makinalarında tire iki defis kimi çap olunur. Xarici (əsasən, ingilis-amerikan) mətbəə işində müxtəlif ölçülü tirelərdən istifadə olunur. Bax: em dash, en dash; Tut: hyphen.

Adı

Yunikod adı

16-lıq kodu

10-luq kodu

Şəkli

HTML 4-də mnemokodu

Uzun tire

em dash

2014

8212

— 

Orta tire

en dash

2013

8211

– 

Rəqəmli tire

figure dash

2012

8210

yoxdur

 

Русский: тире
English: dash
Türkçe: uzun çizgi, tire

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.