Azərbaycanca: verilənlərin toplanması
İzahı:

verilənlərin, adətən, öz sistemindən kənardakı mənbədən alınması prosesi. Proseslərin idarəolunmasında və rabitə sistemlərində olduğu kimi, elektron oxuma yolu ilə, yaxud tranzaksiyaların operativ emalındakı kimi, terminaldan daxiledilmə yolu ilə, ya da verilənlər bazalarının paket emalında olduğu kimi, hər hansı maqnit daşıyıcısından istifadə etmək yolu ilə gerçəkləşdirilə bilər.

Русский: сбор данных
English: data acquisition
Türkçe: veri toplama

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.