Azərbaycanca: e-biznes
İzahı:

geniş anlamda: elektron formada həyata keçirilən biznes fəaliyyətinin bütün formaları; məsələn: elektron ticarət (e-commerce, yaxud e-trade), o cümlədən mobil rabitə vasitələrindən istifadə edilməklə aparılan ticarət (m-commerce), elektron konsaltinq (e-consulting), elektron nəşriyyat (e-publishing house) və s.

Русский: э-бизнес
English: e-business
Türkçe: e-iş

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.