Azərbaycanca: açar sözlər göstəricisi
İzahı:

Sənədlərin sərlövhələrində və mətnlərdə verilən əsas anlayış və terminlərin mikrokontekstdə (səhifənin mərkəzi hissəsində) əlifba sırasında verilməsi əsasında qurulan axtarış sistemi.


Mənbə:

R. Əliquliyev, S. Şükürlü, S. Kazımova. “Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər”. Бakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 201 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.