Akademik Qərib Məmmədov - AMEA-nın müşaviri (sədr)

AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov - Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Ələkbərov - AMEA Zoologiya İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Quliyev - AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, nazir müavini

AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal Əkbərov – AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Əlövsət Quliyev – AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Çingiz Əliyev – AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru Ağamir Həşimov - Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tubuxanım Qasımzadə - 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Əsəd Musayev - Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, şöbə müdiri

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Qoşqar Məmmədov – AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Biologiya üzrə elmlər doktoru, Aydın Əsgərov – AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Ekobotanika və Sistematika Şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru, Nəriman İsmayılov - Mikrobiologiya İnstitutunun laboratoriya müdiri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru Rza Mahmudov - ETSN ET Hidrometeorologiya İnstitutunun direktoru

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Sakit Hüseynov - AMEA Fəlsəfə İnstitutu

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Seymur Səfərli – 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tamilla Əliyeva - Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru Səyyarə İbadullayeva – AMEA Botanika İnstitutu “Etnobotanika” laboratoriyasının müdiri 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Azər Cəfərov - Bakı Dövlət Universiteti, Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsinin müəllimi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.