Akademik Teymur Bünyadov – AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, şöbə müdiri (sədr)

Akademik İsmayıl Hacıyev - AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri

Akademik Yaqub Mahmudov - AMEA Tarix İnstitutunun direktoru

Akademik Nərgiz Axundova – İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi

Tarix üzrə elmlər doktoru Maisə Rəhimova - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru

Tarix üzrə elmlər doktoru Məryəm Seyidbəyli - AMEA Elm Tarixi İnstitutunun direktoru.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhrəmov - AMEA Tarix İnstitutunun direktor müavini

Tarix üzrə elmlər doktoru Tofiq Mustafazadə - AMEA Tarix İnstitutu, şöbə müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru Tarix Dostuyev - AMEA  Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, şöbə müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru Arif Məmmədov - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, şöbə müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru Şahin Fərzəliyev - AMEA Tarix İnstitutu, bölmə rəhbəri

Tarix üzrə elmlər doktoru Nərgiz Quliyeva – AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, baş elmi işçisi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.