Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru İlham Məmmədzadə - AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru (sədr).

AMEA-nın müxbir üzvü Sevda Məmmədəliyeva - Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Məmməd Rzayev – Naxçıvan Dövlət Universiteti, prorektor

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Füzuli Qurbanov - AMEA Fəlsəfə İnstitutu, şöbə müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Rəna Mirzəzadə - AMEA Fəlsəfə İnstitutu, şöbə müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru İzzət Rüstəmov – Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Afaq Rüstəmova - AMEA Fəlsəfə İnstitutu, baş elmi işçi

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Arzu Hacıyeva - AMEA Fəlsəfə İnstitutu, şöbə müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Əbülhəsən Abbasov – AMEA Fəlsəfə İnstitutu, baş elmi işçi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.