AMEA-nın müxbir üzvü Məsumə Məlikova - Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri (sədr) 

Hüquq üzrə elmlər doktoru Bəhram Zahidov – AMEA Fəlsəfə İnstitutu, direktor müavini

Hüquq üzrə elmlər doktoru Sakit Hüseynov – AMEA Fəlsəfə İnstitutu, şöbə müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru İsaxan Vəliyev - AMEA Fəlsəfə İnstitutu, şöbə müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru Ziyafət Əsgərov - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru Əmir Əliyev - Bakı Dövlət Universiteti, hüquq fakültəsinin dekanı

Hüquq üzrə elmlər doktoru Habil Qurbanov – AMEA Fəlsəfə İnstitutu, şöbə müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru Aydın Qasımov – Milli Aviasiya Akademiyası, hüquq fakültəsi,dekan

Hüquq üzrə elmlər doktoru Firudin Səməndərov - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru Alış Qasımov - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru Firuzə Abbasova - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.