Akademik Vasim Məmmədəliyev - Bakı Dövlət Universitetinin dekanı

Akademik Kamal Abdullayev - Azərbaycan Dillər Universiteti, rektor

Akademik Nizami Cəfərov - Atatürk Mərkəzinin direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev – AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru Adil Babayev - Xarici Dillər Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Sayalı Sadıqova - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, şöbə müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Qəzənfər Kazımov - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, baş elmi işçi

Filologiya üzrə elmlər doktoru Sevil Mehdiyeva - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, baş elmi işçi

Filologiya üzrə elmlər doktoru Rüfət Rüstəmov - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Azad Məmmədov - Dövlət Dillər Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Nizami Xudiyev - Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Əzizxan Tanrıverdiyev - Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Buludxan Xəlilov - Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru İsmayıl Məmmədli - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, şöbə müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.