Akademik Teymur Kərimli - HEB-in akademik-katibi (sədr)

Akademik Rəfael Hüseynov – AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru

Akademik Nərgiz Paşayeva - Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru

Akademik Muxtar İmanov – AMEA Folklor İnstitutunun direktoru

Akademik Gövhər Baxşəliyeva –AMEA Şərqşünasliq İnstitutunun direktoru

Akademik Möhsün Nağısoylu – AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Təhsin Mütəllimov - Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə elmlər doktoru Məhərrəm Qasımlı - şöbə müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Cəlil Nağıyev - Asiya Universitetinin rektoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru Şamil Vəliyev - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru Zaman Əsgərli - AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, şöbə müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru İman Cəfərov – Naxçıvan Dövlət Universiteti, dekan

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.