AMEA-nın müxbir üzvü Ərtəgin Salamzadə - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun ditektoru (sədr)

Akademik Zemfira Səfərova - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, şöbə müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Rəna Məmmədova – AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, şöbə müdiri 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Fərəh Əliyeva - Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, rektor

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Sevil Fərhadova - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, şöbə müdiri

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Ramiz Zöhrabov -AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, aparıcı elmi işçisi

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Kübra Əliyeva - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, baş elmi işçisi

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Talıbzadə - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, baş elmi işçisi

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Qadir Əliyev – Naxçıvan Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.