Akademik Əhliman Əmiraslanov - Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi (sədr)

Akademik İradə Hüseynova - Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun direktoru

Akademik Validə Əlizadə - Botanika İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Sudeyif İmamverdiyev - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, kafedra müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Məmmədov - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, professoru

AMEA-nın müxbir üzvü Nuru Bayramov - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, kafedra müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Şakir Musayev - Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

AMEA-nın müxbir üzvü Zakir Qarayev - Tibb Universiteti, kafedra müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Qasımov -AMEA Fiziologiya İnstitutu, baş elmi işçi

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Əzizov –AMEA Botanika İnstitutu, laboratoriya müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Pənah Muradov - AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun direktor müavini

AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov – Naxçıvan Dövlət Universiteti, rektor

Tibb üzrə elmlər doktoru Paşa Qəlbinur - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, kafedra müdiri

Tibb üzrə elmlər doktoru İlqar Həsənov - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, kafedra müdiri

Tibb elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Yusifzadə Kənan - Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Qospitalının rəisi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.