AMEA-nın müxbir üzvü Bəxtiyar Əliyev - Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri (sədr)

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Fərrux Abbasov - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, kafedra müdiri.

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Əjdər Ağayev - Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu, şöbə müdiri

Pxisologiya üzrə elmlər doktoru Əbdül Əlizadə - ADPU-nun kafedra müdiri

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Ləzifə Abdullayeva - Bakı Dövlət Universitetinin professoru

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Nübar Muxtarova - Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Fərrux Rüstəmov -Azərbacan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Bəxtiyar Sadıqov - Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri

Pedaqogika üzrə elmləri doktoru Məhəmməd Baharlı - Azərbacan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.