Filologiya üzrə elmlər doktoru Çingiz Hüseynzadə - Azərbaycan Respublikası Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, (sədr) 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Ağacan Əbiyev - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası,rektor

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru İsmayıl İsmayılov -Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Dilqəm Quliyev - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, prorektor

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Xanlar Qurbanov - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, kafedra müdiri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Çəmaləddin Rəhmanov – Azərbaycan Respublikası Olimpiya Komitəsinin İnformasiya və Nəşriyyat şöbəsi, müdir

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Firat Hüseynov - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, kafedra müdiri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Validə Balayeva - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, müəllim

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Arif Əliyev - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, müəllim

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.