ISO/TC 37 - Terminologiya və digər dil və məzmun resursları (Terminology and other language and content resources) 

           

  •    ISO/TC 37/SC 1 - (alt komitə) - Prinsip və metodlar (Principles and methods) 

  •    ISO/TC 37/SC 2 - Terminoqrafik və leksikoqrafik iş metodları (Terminographical and lexicographical working methods) 

  •    ISO/TC 37/SC 3 - Terminologiya, bilik və kontentin idarəetmə sistemləri (Systems to manage terminology, knowledge and content)

  •    ISO/TC 37/SC 4 - Dil resurslarının idarə edilməsi (Language resource management) 

  •    ISO/TC 37/SC 5 - Tərcümə, interpretasiya və onlarla bağlı texnologiya (Translation, interpreting and related technology)        

     
 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.