Akademik Rasim Əliquliyev - AMEA-nın akademik-katibi (sədr)

Akademik Arif Paşayev- Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru

Akademik Əli Abbasov - AMEA-nın müşaviri

Akademik Fikrət Əliyev - Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

Akademik Telman Əliyev - AMEA akademik Ə.Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru 

AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə - AMEA akademik Ə.Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun laboratoriya müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Afiq Həsənov - Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru

Texnika üzrə elmlər doktoru Nurməmməd Məmmədov - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru Həbib Ocaqov - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru Sülahəddin Gözəlov - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri 

Texnika üzrə elmlər doktoru Müxlif Hacıyev - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri 

Texnika üzrə elmlər doktoru Fəqan Əliyev - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Məsumə Məmmədova - AMEA İnformatika Texnologiyaları İnstitutu, şöbə müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.