Akademik Asəf Hacıyev - AMEA Akademik Ə.Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, laboratoriya müdiri

Akademik Adil Qəribov - Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC -nin sədri

Akademik Cavad Abidinov - AMEA Fizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Akademik Təyyar Cəfərov - AMEA Fizika İnstitutu, laboratoriya müdiri

Akademik Bahadur Tağıyev - Milli Aviasiya Akademiyası, kafedra müdiri

Akademik Nazim Məmmədov - AMEA Fizika İnstitutunun direktoru

Akademik Yusif Məmmədov - AR Təhsil Nazirliyi

AMEA-nın müxbir üzvü Bilal Bilalov - AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, şöbə müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mərdanov - AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyev - AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, direktor müavini

Fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Soltan Əliyev - Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Cəfər Ağalarov - AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun şöbə müdiri

Fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Sabir Mirzəyev - Bakı Dövlət Universitetinin professoru

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.