Akademik Dilqəm Tağıyev - AMEA Kimya Elmləri Bölməsinin akademik-katibi 

Akademik Vaqif Fərzəliyev - AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru

Akademik Vaqif Abbasov – AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Babanlı Məhəmməd - AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, elmi işlər üzrə direktor müavini

AMEA-nın müxbir üzvü Mübariz Əhmədov – AMEA akademik M.Nağıyev adına  adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutu, şöbə müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanov - AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu, laboratoriya müdiri 

AMEA-nın müxbir üzvü Bəxtiyar Məmmədov - AMEA Polimer Materialları İnstitutu, direktor

AMEA-nın müxbir üzvü İslam Mustafayev - Radiasiya problemləri İnstitutu, laboratoriya müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Valeh Cəfərov - Polimer materialları İnstitutu, laboratoriya müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Ziyafəddin Əsədov - AMEA akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, laboratoriya müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.