Akademik İbrahim Quliyev - AMEA-nın vitse-prezidenti (sədr)

Akademik Fəxrəddin Qədirov - AMEA Yer Elmləri bölməsinin akademik katibi

Akademik Hətəm Quliyev - AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə müdiri

Akademik Əkbər Feyzullayev - AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü Yetirmişli Qurban - AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü Zöhhak Abbasov –

AMEA-nın müxbir üzvü Qərib Calalov - AMEA Neft və Qaz İnstitutuşöbə rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü Qalib Əfəndiyev - AMEA Neft və Qaz İnstitutuşöbə rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü Arif Quliyev - AMEA Neft və Qaz İnstitutuşöbə rəhbəri

Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru Şıxəli Babayev - AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə müdiri

Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru Cəbrayıl Azadəliyev - AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, baş elmi işçi

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru Qurban Əliyev - AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.