Akademik Ramiz Məmmədov - AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru (sədr)

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru Elbrus Əlizadə - AMEA Coğrafiya İnstitutu, şöbə müdiri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru Şövqi Göyçaylı - Bakı Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru Fərda İmanov – Bakı Dövlət Universiteti, coğrafiya fakültəsinin dekanı

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Nizami Əyyubov - AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, şöbə müdiri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru Mahmud Xəlilov - AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutubaş elmi işçi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Xəyyam Rəhimov – AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, şöbə müdiri

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Bababəyli – Naxçıvan Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru Xalid Tanrıverdiyev – AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuşöbə müdiri

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.