Rusca-Azərbaycanca Dəmiryol Nəqliyyatı Terminləri lüğəti
Noy 16, 2018 | 12:00 /
Oxunub ( 1737 )
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.