Azərbaycanca-İngiliscə-Rusca paremioloji vahidlər
Dek 19, 2019 | 11:13 /
Oxunub ( 1273 )

Abbas Abasov, Xankişi Məmmədov. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca paremioloji vahidlər. Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 524 səh.

Paremik vahidlərin həyatda və cəmiyyətdə malik olduqları əvəzsiz təsir vasitəsi olmasını nəzərə alaraq, ana dilimizin zəngin lüğət tərkibindən 2800-ə yaxın nitq vahidini seçib onları rus və ingilis versiyaları ilə birlikdə bu topluya daxil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.