Texnoloji terminlər lüğəti
Sen 22, 2020 | 01:41 /
Oxunub ( 1273 )

Qida mühəndisliyi ixtisası üzrə "Texnoloji terminlər lüğəti" rus, azərbaycan və latın dillərində olmaqla tərtib edilmiş ilk kitabdır. Bu kitaba daxil edilmiş qida muhəndisliyi ixtisası üzrə demək olar ki, bütün sözlərin azərbaycan dilində tərcüməsi göstərilmiş, latın dilində isə bəzi sözlərin tərcüməsi qeyd edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.