Azərbaycanca: adekvat seçim
İzahı:

Uyğun, dəqiq seçim. Reklam sahəsində araşdırma  aparmaq üçün predmet və ya obyektlərin, habelə şəxslərin elə xüsusi seçim qaydasıdır ki, onların sayının artırılması həmin araşdırmanın nəticələrini təsdiq etmiş olur.

English: adequate choice

Mənbə:

Q. Məhərrəmli. “Kino, televiziya, radio terminləri” izahlı lüğəti. Azərbaycan Milli Enslklopediyası, Nəşriyyat-poliqrafiya Birliyi, Bakı 2002

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.