Azərbaycanca: adekvat təhlükəsizlik
İzahı:

 Qüvvədə olan normativlərlə təyin edilmiş minimum tələblərə cavab verən təhlükəsizliyin  münasib səviyyəsidir. 

 

Русский: aдекватная безопасность
English: adequate security
Explanation:


Acceptable level of safety that meets minimum requirements of the current regulations. 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.