Azərbaycanca: anizotrop filtrləmə
İzahı:

Anizotrop filtrləmə kameraya nisbətən çox meylli olan üçölçülü (3D) qrafik şəkillərin səthlər üzərində teksturasının keyfiyyətini artırmaq üçün istifadə edilən metoddur.

Русский: анизотропная фильтрация
English: anisotropic filtering
Explanation:

In the method of improving three-dimensional graphics image quality texture on surfaces, strongly inclined relative to the camera. 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.