Azərbaycanca: arı alqoritmi
İzahı:

Arı alqoritmi optimallaşdırma məsələlərinin ən səmərəli həlli yollarını axtarmaq üçün bal arılarının qida axtarışı strategiyasını təqlid edir. Arı alqoritmi verilmiş vaxt intervalında və ya faydalı həll tapılana qədər inisializasiya prosedurundan və əsas axtarış  dövründən ibarətdir. 

Русский: пчелиный алгоритм
English: bee algorithm
Explanation:

The Bees Algorithm mimics the foraging strategy of honey bees to look for the best solution to an optimisation problem. The Bees Algorithm consists of an initialisation procedure and a main search cycle which is iterated for a given number of  times, or until a solution of acceptable fitness is found. 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.