Azərbaycanca: Asimmetrik müharibə (İnformasiya hücumu növlərindən biri).
İzahı:

Asimmetrik müharibə resursları əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan iki döyüşən tərəfin münaqişəsini təsvir edir və bu mübarizə zamanı rəqiblər bir-birinin spesifik zəif cəhətlərindən istifadə etməyə çalışırlar.

Русский: Асимметричная война (Один из видов информационной атаки)
English: Asymmetric Warfare (One type of information attacks)
Explanation:

Asymmetric warfare can describe a conflict in which the resources of two belligerents differ in essence and in the struggle, interact and attempt to use the specific weaknesses of each other. 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.