Azərbaycanca: Atom fidləri. ML əsasında, kontentlə mübadilə etməyə imkan verən protokol.
İzahı:

Atom fidləri kanal (ünvan, ad, müəlliflik və s.) haqqında meta verilənləri, həmçinin xəbərlər yerləşdirilmiş istənilən sayda elementləri (başlıqlar, tam mətnli məqalələr, sitatlar, xülasələr, veb-saytda məzmuna istinadlar) özündə əks etdirirlər. Atom fidləri istifadəçini müxtəlif veb-saytlarda yeni məqalələrin və informasiyaların axtarıb toplamaq zəruriyyətindən xilas edirlər. Bunun əvəzində Atom fidləri həmin informasiyanı istifadəçinin ünvanına göndərir. 

Русский: Фиды Atom. Протокол позволяющий обмениваться контентом на основе XML.
English: Atom Feeds. The protocol allows to share content based on XML.
Explanation:

The atom feed  contains metadata about the channel (address, name, authorship etc.) and any number of elements (headlines, full-text articles, abstracts, summaries, and / or links to content on the web site), which are placed and news. Atom feed saves you from having to meet at various websites looking for new articles and information. Instead Atom feed sends this information to user. 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.