Azərbaycanca: demontaj
İzahı:

diskin, yaxud lentin aktiv istifadədən çıxarılması. Bu termin böyük maşınlarda informasiyanı saxlamaq üçün istifadə olunan maqnit lent çarxlarının quraşdırılması və çıxarılması praktikasından yaranıb. Bax: mount.

Русский: демонтаж
English: unmount
Türkçe: çıkarmak

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.