Azərbaycanca: abreviatura
İzahı:

1. Mürəkkəb sözlərin ixtisarı (mürəkkəb qısaldılmış söz);

2. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı;

3, İki və daha çox sözdən ixtisarlarla düzəldilən onomastik vahid;

4. Sözün baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar. Məsələn, ABŞ (Amerika Birləşmiş Ştatları).


Mənbə:

R. Əliquliyev, S. Şükürlü, S. Kazımova. “Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər”. Бakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 201 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.