adekvat seçim

Uyğun, dəqiq seçim. Reklam sahəsində araşdırma  aparmaq üçün predmet və ya obyektlərin, habelə şəxslərin elə xüsusi seçim qaydasıdır ki, onların sayının artırılması həmin araşdırmanın nəticələrini təsdiq etmiş olur.

Ətraflı...
affidevit

TV stansiyası tərəfındən reklam məlumatı, yaxud proqramın efirə verilmə vaxtının hüquqi cəhətdən təsdiq olunması. Adətən, radio və TV stansiyalarının bu rəsmi razılığı həmin qurumların reklam agentlikləri ilə əməkdaşlığına müəyyən sistemlilik gətirir.

Ətraflı...
Cəm : 49
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.