A* alqoritmi

("А ulduz" kimi tələffüz olunur). Həllər qrafında ən yaxşı yolun evristik axtarışı üçün alqoritm. Qrafın hər bir n təpəsi üçün F(n) = B(n) + E(n) şəklində qiymətləndirmə funksiyası tətbiq olunur (burada B(n)E(n) uyğun olaraq başlanğıc və son nöqtədən məsafəni qiymətləndirmə funksiyasıdır). F(n) funksiy

Ətraflı...
A-B kabeli

bir ucu (A) yoğun, o biri ucu (B) küncləri dairəvi olan nisbətən böyük kvadrat şəklində olan USB kabeli. Bu kabelin A ucu, adətən, kompüterə və ya USB-qovşağına qoşulur. B Ətraflı...

A4

Çap vərəqinin standart ölçüsü: 210 x 297 mm (8¼ x 11¾ düym). ABŞ-da çap kağızı 8½ ´ 11 düym ölçüsündədir. ISO standartına görə ölçüsü

Ətraflı...
A:

kompüterdə birinci əyilgən disk (floppy disk) qurğusunun identifikatoru. MS-DOS və bəzi başqa əməliyyat sistemlərində kompüterin ilkin yüklənməsi zamanı birinci olaraq bu disk qurğusunda diskin olub-olmaması yoxlanılır.

Ətraflı...
AA avto-cavab

1. Cağdaş modemlərdə daxil olan zənglərin avtomatik cavablandırılması imkanı. Avtocavab rejiminin aktivləşdirilməsi xarici modemin panelindəki AA indikatorunun işıqlanması ilə müşayət olunur. Bax:modem.

2. O

Ətraflı...
AAA (= 3A) <tripl a> tanıma, yetkiləndirmə, uçot

“üç A prinsipi”. Erişim hüququnun verilməsi və ona nəzarət prosesini təsvir etmək üçün istifadə olunur.

  • Authentication (tanıma) – şəxsin (sorğunun) təhlükəsizlik sistemindəki mövcud qeydiyyat yazısı ilə tutuşdurulması. Login, parol, sertifikat, smart-kart və s. vasitəsilə həyata keçirilir.
  • Authorization (yetkiləndirmə, səlahiyyətin yoxlanması, erişim səviyyəsinin yoxl
Ətraflı...
AAAI Süni intellektin inkişafı assosiasiyası

süni intellektin populyarlaşdırılması, bu sahədə təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, illik konfransların keçirilməsi, nəşr işi (AI Magazine jurnalı və başqa nəşrlər) və s. ilə məşğul olan qurum. 1979-cu ildə “American Association for

Ətraflı...
AAT orta erişmə müddəti

disklər üçün: başcığın verilmiş cığıra yerləşdirilməsi və oradan verilənlərin oxunması, yaxud yazılması üçün sərf olunan orta zaman. Millisaniyə ilə ölçülür.

Bax: access time.

Ətraflı...
AAVE Afrikalı Amerikalıların ingiliscəsi

ABŞ-da Afrikalı-Amerikalı toplumun böyük qisminin danışdığı dilin adı. İntertaktiv yazışmalarda istifadə olunan bu dil Ebonics kimi də adlandırılır. AAVE dili ilk dəfə XVI – XVII yüzildə meydana cıxıb. Afrikadan Amerikaya gətirilən qaradərili kölələr ilə ünsiyyət qurmaq üçün yaradılmış bu dil 1996-cı ildə təkrar populyar olmuşdur. <

Ətraflı...
ABC

ilk elektron hesablama maşını. XX yüzilin 40-cı illərinin başlanğıcında Ayova ştatının universitetində (ABŞ) professor Con Atanasov (John Atanasoff) və tələbə Klifford Berri (Clifford Berry) tərəfindən yaradılmış ABC kompüteri xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdu. Uzun müddət, 1960-cı illərdə ilk elektron kompüterin yaranm

Ətraflı...
Cəm : 68
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.