təqvim

Bax: julian calendar, julian date, gregorian calendar, leap year.

Ətraflı...
tərs dırnaq

simvolu. ASCII kodu 96-dır. Adi tək dırnaqdan (') fərqlidir. Sin: grave accent.

Ətraflı...
tərs əyik cizgi, sola əyik cizgi

” simvolu. ASCII kodu 92-dir. Adətən, bu simvolun klavişi <Enter> klavişinin yanında yerləşir. Bəzi əməliyyat sistemlərində altkataloqların adlarının ayırıcısı (separator) kimi istifadə olunur. Tut: slash, forward slash.

Ətraflı...
verilənlər

latın dilindəki “datum” sözünün cəm şəkli; informasiya elementi. Praktikada “data” ismi həm cəmdə, həm də təkdə ola bilər.

Verilənlər” anlayışı “informasiya” anlayışı ilə sıx bağlıdır. Verilənlər, informasiya almaq üçün “xammaldır&rdq

Ətraflı...
verilənlərin toplanması

verilənlərin, adətən, öz sistemindən kənardakı mənbədən alınması prosesi. Proseslərin idarəolunmasında və rabitə sistemlərində olduğu kimi, elektron oxuma yolu ilə, yaxud tranzaksiyaların operativ emalındakı kimi, terminaldan daxiledilmə yolu ilə, ya da verilənlər bazalarının paket emalında olduğu kimi, hər hansı maqnit daşıyıcısından istifadə etmək yolu ilə gerçəkləşdirilə bilər.

Ətraflı...
“qızçiçəyi zənciri”, şleyf qoşulması

kompüterə bir neçə qurğunun ardıcıl qoşulması üsulu. “Qızçiçəyi zənciri” aşağıdakı kimi gerçəkləşdirilir: birinci qurğu kompüterə qoşulur, ikinci qurğu birinciyə, üçüncü qurğu ikinciyə qoşulur və s.

Ətraflı...
“tort qabı”

CD və DVD diskləri qablaşdırmaq üçün dairəvi plastik qutuya zarafatla verilən ad.

Ətraflı...
Cəm : 58
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.