AR Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası,

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Ünvan: AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Xidməti tel.:  (+994 12) 5102056 

Mobil tel.:      (+994 50) 3357364 

Elektron poçtu:     sayalisadigova@yahoo.com 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.