İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Nazim İmanov - AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru (sədr)

Akademik Ziyad Səmədzadə - AR Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin sədri

AMEA-nın müxbir üzvü Şahbaz Muradov - AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Akif Musayev - Azərbaycan Universitetinin rektoru

AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyev - AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Regional iqtisadi və sosial araşdırmalar institutunun direktoru

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Ədalət Muradov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Şəmsəddin Hacıyev -Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, kafedra müdiri

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Əvəz Bayramov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Rasim Həsənov - İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 
direktoru

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Vilayət Vəliyev - İqtisadi-İslahatlar mərkəzinin direktoru.

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Vahid Novruzov - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri.

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Müşfiq Atakişiyev - Azərbaycan Respublikası İdarəçilik Akademiyası

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Ağarza Rüstəmov – Naxçıvan Dövlət Universiteti, kafedra müdiri

Tanrıverdi Paşayev - AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “Maliyyə vəpul-kredit” şöbəsinin müdiri.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.