Azərbaycanca: OEM simvollar yığını
İzahı:

MS-DOS əməliyyat sistemində istifadə olunan göstərilə bilən simvolların yığını; kodları 32-dən 127-dək olan simvollar OEM-də, ASCII-də və Windows-da, adətən, üst-üstə düşür. Bax: ascii character set.

English: OEM character set

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.