TÜRKCƏ-AZƏRBAYCANCA TİBB TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ
Dek 19, 2019 | 10:37 /
Oxunub ( 1649 )

Lüğətdə Türkiyə Tibb Ədəbiyyatında rastlanan 20.000-dən artıq tibbi terminin Azərbaycanca qarşılığı və izahı təqdim edilmişdir. Lüğət dil sahəsində mütəxəsislər, həkimlər, tələbələr ve elmi tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.