FÖVQƏLADƏ HALLARLA BAĞLI SÖZLƏR VƏ İFADƏLƏR LÜĞƏTİ
Dek 19, 2019 | 10:59 /
Oxunub ( 1197 )

Azərbaycanca-İngiliscə-Rusca fövqəladə hallarla bağlı hazırlanmış bu lüğət Azərbaycan leksikoqrafiyasında ilk addım, ilk təcrübədir. Lüğətdə Fövqəladə hallara aid 4000-dən çox söz və ifadələr verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.