ONKOLOGİYA TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ
Dek 19, 2019 | 12:00 /
Oxunub ( 1171 )

Bu lüğət çoxdilli tərcümə lüğəti (rusca-azərbaycanca, rusca-ingiliscə-azərbaycanca və rusca-fransızca-azərbaycanca) və qismən izahlı lüğət olmaqla onkologiyaya dair müasir terminlər lüğətidir. Lüğətdə nəzəri və klinik onkoloji terminlərlə yanaşı, onkoloji xidmətlərin təşkilinə dair sözlər, şifahi nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün rusca-ingiliscə-azərbaycanca, rusca-fransızca-azərbaycanca onkologiyaya dair monoloji nitq modelləri də verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.